top of page

Verzendbeleid

Het hebben van een verzendbeleid heeft een aantal voordelen voor zowel u als uw klanten. Tot de voordelen van een verzendbeleid behoren dat mensen eerder bij u zullen winkelen als u een duidelijk verzendbeleid heeft; er zijn immers geen onduidelijkheden met betrekking tot uw verzendtermijnen of -processen.

Wat moet er in algemene zin behandeld worden in uw verzendbeleid?

  1. De verwerkingstijd van de bestelling

  2. Verzendkosten

  3. Binnenlandse en internationale verzendopties

  4. Mogelijke onderbrekingen van de service

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreft echter enkel uitleg, informatie en voorbeelden in algemene zin. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw verzendbeleid.

bottom of page